Projektový den INDIÁNI

V pátek 21. června proběhl projekt nesoucí název INDIÁNI, který byl spojený se spaním ve škole pro naše žáky. Celá tato akce začala v 14.00 hodin příchodem dětí do školy. Během odpoledních hodin se žáci v rámci prezentace na interaktivní tabuli seznámili se společenstvím indiánů, jak žili, jaké uznávali hodnoty a dověděli se o všem, co patřilo k jejich životu. Následně byli rozděleni do skupin, ve kterých si vyrobili doplňky – čelenku s peřím, lapač snů a ozdobili se vlastnoručně vyrobenými šperky.

Nezapomněli ani na obživu v podobě salátu. Během večerních hodin jste mohli být svědky veselého průvodu Indiánů obcí Dolní Životice. Po návratu do školy na nás již čekali malí předškoláčci, které jsme pasovali na Indiány předáním indiánské čelenky a všichni jsme pokračovali za velmi příznivého počasí zábavnými soutěžemi na hřišti, kde děti měly možnost střílet z luku, lasem chytit buvola a divokého mustanga, zastřelit bizona, svézt se na koni a na povoze, a také si zahrát hru lakros. Následovalo opékání buřtů a zpěv u ohně za doprovodu kytary. Příjemně unaveni jsme se postupně uložili ke spánku s očekáváním sladkých indiánských snů.

Touto cestou bych velice ráda poděkovala paní Krejčí a panu starostovi Raidovi, kteří se nám postarali o krásný totem, který zdobil naši školní zahradu, manželům Dučkovým, paní Fajmonové, manželům Jedličkovým, kteří zajistili nejen žákům projížďku na koních a povoze. Děkuji manželům Librovým, Martinovi Šustrovi, panu Šustrovi za možnost zapůjčení a postavení stanu pro případ nouze, děkuji panu Kramnému za rychlokurz a zapůjčení luku a šípů, panu Kavanovi, který byl ochoten a nápomocen při převozu potřebných věcí.  Děkuji panu M. Lukášovi za zajištění a dodání špekáčků na opékání. Děkuji všem maminkám, babičkám, které nám připravily dobrůtky ke svačině i snídani.

Velké poděkování však patří všem zaměstnancům školy, kteří od odpoledních hodin měli vysoké pracovní nasazení již mimo svou pracovní dobu a pokračovali až do sobotního rána. Kdyby nebyly kolegyně takové, jaké jsou, tak by akce v této podobě nemohly ani být. Děkuji jim za veškeré jejich snažení, kreativitu, ochotu, za jejich jedinečnost a originalitu. Děkuji jim že „táhneme za jeden provaz“ a tvoříme jeden plnohodnotný celek.

Mgr. Lenka Smetanová