Projektový den s Andersenem

Dne 26.11.2018 se žáci 4. ročníku odebrali s polštářkem, batůžkem a natěšeni na pohádky do místní knihovny  v Dolních  Životicích. V prostorách knihovny se uskutečnil projekt Den s H. CH. Andersenem. Celý den byl pohádkový a pohádky se prolínaly všemi vyučovacími hodinami. Hned ráno nás čekalo poznávání dánského spisovatele pomocí skládání puzzlí, poté jsme se prstem po mapě prošli Dánskem, městem Kodaní, kde se spisovatel narodil. Řekli jsme si o zajímavostech města. 

 

Žáci se seznámili  s životem  H.CH. Andersena a s jeho pohádkami. Skládali jsme puzzle, řešili jsme kvízy. Stěžejní pohádkou byl příběh Sněhové královny. Během čtení pohádky žáci rýsovali kružnice, skládali dle osové souměrnosti vločky, které poté využili na šaty Sněhové královny, kterou žáci vytvořili při společné práci pomocí barev a jiného materiálu. Během dne nechyběla spousta pohybových her s tématikou zimy. Hráli jsme na zrcadla, skládali střípky rozbitého zrcadla Sněhové královny, měnili se na Káje a Gerdu. Hráli na zmrzlíka a na rýmu, tancovali podle písničky Zima. Zopakovali jsme si anglicky názvy nemocí. Na závěr celého projektu si děti ve skupinách vytvořily nástěnné panely týkající se osobnosti H. Ch. Andersena. Jak jsme si projekt všichni užili, můžete vidět v naší fotogalerii. Velice děkuji paní učitelce Ž. Indrákové za poutavou a kreativní výuku a paní knihovnici Monice Šnajdrové za veškerou pomoc.