Průvod strašidel a strašidýlek

Každým rokem na konci října pořádáme s dětmi mateřské školy průvod strašidel a strašidýlek. Letošní průvod se konal 18. října. Děti měly rodiči pečlivě připravené masky. Počasí nám přálo a tak jsme se všichni seřadili a vydali na průvod vesnicí. Navštívili jsme obchod. Děti přednesly básničku a zazpívaly píseň o strašidlech.

Za krásné krátké vystoupení paní prodavačky děti odměnily bonbóny. Cestou jsme potkali žáky základní školy. Postrašili jsme je a pokračovali k obecnímu úřadu. Tam nás čekal pan starosta. Sice se bál, ale překonal sám sebe a všechny strašidla pozdravil a potěšil vlídným  a pochvalným slovem. Nakonec jsme se vydali zpět do mateřské školy a těšili se na dobrý oběd.