První hodina gymnastiky v MŠ

Ve středu 12.02.2014 byla v MŠ zahájena gymnastika prostřednictvím „Gymnastického klubu Špičková v Opavě“pro 11 dětí pod vedením cvičitelky Nikol Mruskové. Gymnastika bude probíhat pravidelně každou středu od 10:30 do 11:30 do května. První hodinu se děti v motivovaném cvičení seznamovaly se správnou chůzí po špičkách, během, skoky, lezením a správným držením těla. Hrály si na „mašinky“, cvičily za doprovodu hudby. Na závěr za své cvičení dostaly od své cvičitelky „žabičku“ na tričko.