První pololetí je za námi

Pět měsíců školní docházky mají naši školáci za sebou. Třídní učitelky a vychovatelky ŠD zhodnotily jejich učební výsledky, snahu i chování a předaly jim pololetní vysvědčení. Žákům 1. – 3. ročníku již tradičně místo známek dopis se slovním hodnocením a žákům 4. a 5. ročníku výpis vysvědčení s klasifikací. Gratulujeme všem úspěšným žákům, kteří se poctivě a se zájmem učili. Chválíme také děti aktivní, kamarádské a se slušným chováním. Těm byly uděleny pochvaly (ze 41 žáků 17) a ( z 39 dětí ŠD 18). Poděkování si od nás všech zaslouží paní učitelka v důchodu Vlasta Skřontová, která nám vypomohla s výukou ČJ a M ve 3.a 4. ročníku. Máme radost, že se nám společnými silami dařil realizovat náš školní vzdělávací program „Škola hrou“. Převážně kladné hodnocení jednotlivých tříd svědčí o tom, že paní učitelky i vychovatelky svou práci dělají poctivě a s láskou. Gratulujeme všem k dosaženým výsledkům a přejeme do II. pololetí především pevné zdraví žákům i pedagogickému sboru, paní školnici a paní kuchařce, také mnoho elánu do nových výukových projektů, hodně radostí ze zajímavých akcí i příjemnou a klidnou atmosféru v celé škole.