Putování po Dolních Životicích

16. října proběhl celoškolní projekt „Putování po Dolních Životicích“. Žáci celé školy se vydali k nejznámějším a nejvýznamnějším památkám Dolních Životic, aby se dozvěděli zajímavosti o jejich historii. Na zámku, u kaple, u Smírčího kříže i u lihovaru luštili pracovní listy a kochali se krásou jak památek, tak nádhernou krajinou zbarvenou do podzimních barev. V kostele Nejsvětějšího Spasitele každou třídu čekal program paní Hanky Pavelkové z památkového ústavu města Opavy s krásným programem o této významné stavbě. Nápomocen byl také pan farář Mgr. Jan Kučera, kterému velice děkujeme. Děti se zde naučily sestavit půdorys kostela nebo frotáží získat značky na kamenech kostela. Přestože to vypadlo, že se program bude muset kvůli počasí přesunout, nakonec program pěkně vyšel a děti vypadaly spokojeně.