Putování za skřítkem Podzimníčkem 2017

Dne 17. 10. se žáci prvního a druhého ročníku vydali putovat za skřítkem Podzimníčkem. Bylo to již tradiční vyvrcholení říjnového činění, ve kterém jsme získávali vědomosti v dlouhodobém podzimním projektu. Děti se opravdu snažily. Získávaly a třídily si poznatky o přírodě. Vypracovávaly zajímavé prvoukové stránky, vytvářely nástěnku na dané téma. Všechny vyučovací předměty byly plné podzimního počasí, stromů a plodů. Ani matematika nezůstala pozadu. Malí přírodovědci určovali počty vlaštovek, listů, stromů, porovnávali výšky i velikosti přírodnin, vytvářeli podzimní slovní úlohy. V českém jazyce jsme četli články s podzimní tematikou, ta se prolínala činnostmi při nácviku písmenek, uvolňovacích cvičeních před psaním i procvičování mluvnických jevů. Druháci si dokonce vytvořili myšlenkovou mapu všeho, co mají vědět o tomto ročním období, aby jim i dále připomínala důležité znalosti. 
  

Ve slohu se také všichni zamýšleli nad podzimním ročním obdobím, druháci si tak napsali svou první slohovou práci.  Jako vyvrcholení projektu jsme se vydali do lesa hledat skřítka Podzimníčka. Ten se však ukáže jen dětem, které o přírodě mnoho ví. Přes spoustu objevů, které se jim podařily (jako třeba nález hub, pozorování zvířátek v přírodě, sledování obrovského mraveniště a mnoha dalších), nejcennější bylo moc hezké chování malých přírodovědců a zanícený přístup k úkolům. Všechny vyučovací předměty byly plné podzimního počasí, stromů a plodů. Ve výtvarné výchově jsme malovali stromy, otiskovali listy. Druháci nezůstali pozadu a zopakovali si stavbu stromu. Výsledkem byl zajímavý les stromů s barevnými otisky listů. Ani na zvířátka děti před zimou nezapomněly. Sbíraly pro ně žaludy a kaštany. Kromě penízků pro další činnost ve volnočasových aktivitách, třeba ve školní družině, je hřál pocit, že pomáhají přírodě. A představte si, i ten Podzimníček se nám ukázal!