Recitační soutěž v ZŠ 2018

Ve středu 14. února proběhla již tradiční recitační soutěž žáků naší školy. V jednotlivých třídách se uskutečnilo nejprve třídní kolo a  vybraní žáci postoupili do školního kola. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak je náročné vystoupit před spolužáky a porotou. Výběr básní byl rozmanitý. Převládaly básně veselé a o zvířátkách. Porota měla velmi těžké rozhodování, aby vybrala ty nejlepší, protože konkurence byla opravdu veliká.

První tří umístění soutěžící k diplomu dostali krásné ceny, ostatní účastnický list s drobnou pozorností. Do okrskového kola postoupily: Terezka Košárková, Paťa Kuzníková, Markétka Čechová, Viktorka Mičková, Eliška Mičková a Kristýnka Košárková. Tato děvčata budou reprezentovat naši školu a přejeme jim mnoho štěstí. Velice děkuji paní učitelce Ž. Indrákové za organizaci a přípravu celé soutěže a všem ostatním vyučujícím za spolupráci.