Recitační soutěž v ZŠ

Letos, stejně jako minulé roky jsme se připravovali na recitační soutěž. Ta proběhla v pondělí 11.2. Dětem již tři týdny předem byly nabídnuty přiměřené texty.  Letos porota neměla lehký úkol ,vybrat  tři nejlepší soutěžící. Někteří žáci soutěž podcenili. V mnoha případech chyběl procítěný a výrazný přednes doprovázený porozuměním textu.

Přesto se našly děti, které měly předpoklady pro umístění na předních místech ve třídách a překvapivě jich nejvíce bylo v prvním a třetím ročníku. Při soutěži  vládla příjemná a přátelská atmosféra. Podíleli se na ní i spolužáci recitátorů.

  1. místa: Andrea Poláková, Stela Stonišová, Vojtěch Šenk, Štěpán Vystrk, Drahomíra Světlíková. David Borč
  2. místa: Matyáš Volkmer, Simona Harazínová, Zbyněk Matějek
  3. místa:  Štěpán Rychlý, Daniel Vavrečka, Lukáš Rychlý

Na výherce čekalo spousta krásných cen, které do soutěže darovaly firmy Model Opava a Ferram Strojírna a.s. Velice jim děkujeme.