Recitační soutěž žáků naší školy

Soutěž v recitaci, která proběhla dne 11. 2. února na naší škole, patří u nás mezi tradiční akce.  Všichni žáci si tak mohli vyzkoušet, jak je náročné vystoupit před spolužáky a porotou. Zúčastnili se všichni přítomní ve škole.  Na takový výkon je nutné se správně připravit. Výběr básní byl rozmanitý, převládaly básně veselé a o zvířátkách. Porota měla hodně práce, aby vybrala ty nejlepší. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Všichni soutěžící získali účastnický list. První tří umístění soutěžící k diplomu dostali krásné ceny, které pro všechny kategorie zajistila paní Kamila Adámková, které velice děkujeme. Do okrskového kola postoupily: Dorotka Košárková, Viktorka Mičková, Eliška Mičková a Kristýnka Košárková, tato děvčata budou reprezentovat naši školu.

Dětská scéna 2016

 

 

 

V pátek 26. 2. byl svátek pro naše recitátorky. Konečně nastal den, kdy po důkladné přípravě Dorotka Košárková, Viktorka Mičková, Eliška Mičková a Kristýnka Košárková jely do Opavy do loutkového divadla reprezentovat školu v soutěži Dětská scéna. Zde se utkaly děti z opavských škol a okolí Opavy. U recitátorů porota hodnotila výběr básniček, jeho přiměřenost, celkovou úroveň a kulturu projevu a vybavenost recitátora. Dorotka Košárková a Viktorka Mičková soutěžily v kategorii 0, společně s dalšími 16 dětmi. Eliška Mičková a Kristýnka Košárková přednášely v kategorii 1, zde se o postupová místa pokoušelo 30 dětí.

Přestože byla konkurence tak veliká a všichni recitátoři byli na vysoké úrovni, Viktorii Mičkové se podařilo porotu zaujmout básní Františka Hrubína „Karkulka“a postoupila do okresního kola. Zde se utká s dětmi z Opavy, Vítkova, Kravař a Hlučína. Gratulujeme a přejeme mnoho zdaru do dalšího kola. Děkuji paní učitelce Z. Remešové za přípravu školního kola recitační soutěže a paní vychovatelce I. Schwanové za doprovod našich recitátorek při cestě do Opavy i zpět.