Recitační soutěž ZŠ

V pátek 14. února 2020 proběhla již tradiční recitační soutěž žáků naší školy. V jednotlivých třídách se uskutečnilo nejprve třídní kolo a  vybraní žáci postoupili do školního kola. Žáci první třídy našli v sobě tolik odvahy, že jich recitovalo v tomto roce dvanáct. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak je náročné vystoupit před spolužáky a porotou. Výběr básní byl rozmanitý. Porota měla velmi těžké rozhodování, aby vybrala ty nejlepší, protože snaha všech byla opravdu veliká.

První tří umístění soutěžící k diplomu dostali krásné ceny a ostatní účastnický list. V páté třídě se na 1. místě umístila Viktorie Mičková, 2. místo obsadil Richard Schindler a 3. místo Jakub Gregořica. Ve čtvrté třídě se žáci umístili takto: 1.místo Markéta Čechová, 2. místo David Toška, 3. místo Barbora Kristiánová. Ve třetí třídě se na první příčce umístila Tereza Košárková, druhou obsadila Patricie Kuzníková a na třetí místo dosáhl Vojtěch Pavel Eller. Ve druhé třídě byla vybrána na první místo Nela Černohorská a druhé místo získal Daniel Dušek. Mezi prvňáčky se do vítězné trojice probojovali na prvním místě Julie Hozová, na druhém Lukáš Pavelek a třetí místo obsadily dvě děti, a to Adéla Indráková a Marek Schwablík.

 Do okrskového kola v Loutkovém divadle SVČ Opava postoupili tito žáci: v 0 kategorii Julie Hozová,  1. kategorii reprezentovali Vojtěch Pavel Eller a Patricie Kuzníková, 2. kategorii Markéta Čechová a Viktorie Mičková. V pátek 28.2.2020 se všechny tyto děti snažily přednést před porotou svou báseň co nejlépe tak, aby uspěly ve velké konkurencí dětí z ostatních škol. Do okresního kola, které se uskuteční 13.3.2020 v Loutkovém divadle v Opavě  se probojovala tato děvčata Julie Hozová a Patricie Kuzníková. Držme jim proto palce, aby se jim dařilo a jejich básně se porotě opět líbily.