Recitační soutěž

pátek 14.2. se uskutečnila v základní škole soutěž v recitaci. Všechny děti již předem dostaly vhodné básničky a pilně se nacvičovalo.  Ani letos porota neměla lehký úkol. Jak vybrat  tři nejlepší soutěžící z 54 recitátorů?  Někteří žáci soutěž podcenili. V mnoha případech chyběl procítěný a výrazný přednes doprovázený porozuměním textu, někdy se z hlavičky vykouřilo některé slovo či sloka. Přesto se našly děti, které měly předpoklady pro umístění na předních místech ve třídách a překvapivě jich nejvíce bylo v prvním, druhém a čtvrtém ročníku. 

 Nakonec do okrskového kola naši školu půjdou reprezentovat tito žáci, kterým přejeme mnoho úspěchů při reprezentaci školy:

Nultá kategorie ( 1. ročník) – Eliška Mičková, Kristýnka Košárková

  1. 1.      kategorie (2. a 3. ročník) – Stela Stonišová, Aleš Kreuzberger
  2. 2.      kategorie (3. a 4. ročník) – Eliška Rotrová, Daniel Vavrečka 

Výkony hodnotila pětičlenná porota.  Pro děti jako odměna byly připraveny diplomy, pamětní listy a věcné ceny. Gratulujeme všem dětem, které se pilně připravovaly a s odvahou recitovaly před spolužáky i porotou, což není vždy snadné. Děkuji členům poroty a paní učitelce Mgr. Zuzaně Remešové za organizaci a přípravu celé této soutěže.