Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje

Zákonní zástupci, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní police, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení mají možnost využít školského zařízení, které najdete v příloze tohoto mailu. 

Rozhodnutí hejtmana