Rozloučení s páťáky 25.6.2010 v 10.00 hod.

Předposlední slavnostní událostí tohoto školního roku bude tradiční akce „Rozloučení s páťáky“ za přítomnosti pana starosty Jaroslava Vaňka, předsedkyně Klubu rodičů paní Martiny Pavlíčkové, spolužáků ze všech tříd a také samozřejmě rodičů či příbuzných páťáků. Po zahájení vystoupí žáci 5. ročníku ve svém závěrečném veselém programu, dále se podepíšou do obecní kroniky a bude jim v upomínku na školní léta v ZŠ Dolní Životice předána kniha. Na závěr naši absolventi poděkují učitelkám, vychovatelkám a zaměstnankyním školy za pětiletou péči i pomoc při získávání nejen vědomostí, ale i slušných mravů. Také ony obdarují své milé žáky drobnými dárečky a společně si pak všichni zazpívají na rozloučenou. Do dalších školní etapy v ZŠ Slavkov jim přejeme radost z učení v novém třídním kolektivu pod vedením nových pedagogů, také nové kamarády a kamarádky, spoustu krásných zážitků při různých akcích školy a k tomu všemu hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě. Životický pedagogický sbor děkuje všem rodičům našich páťáků za pětiletou výbornou spolupráci, zájem o školu a pomoc při různých akcích.