Rozloučení s páťáky v úterý 28.6.2011

úterý se budeme oficiálně loučit tradičním rituálem s našimi nejstaršími žáky. I když jsou letos jen čtyři, přesto si chystají bohatý program, který předvedou kamarádům z nižších ročníků, také svým učitelkám, vychovatelkám, paní školnici, paní kuchařce a hostům, mezi nimiž je každoročně pan starosta obce Jaroslav Vaněk, předsedkyně Klubu rodičů paní Martina Pavlíčková a samozřejmě rodiče a příbuzní páťáků. Na závěr slavnostního dopoledne po předání knih, kytiček a dárků na památku se vycházející žáci podepíší do obecní kroniky. Děkuji jim za pět let pilného učení, za reprezentaci školy v různých soutěžích i při vystoupeních se sborem Čápata. Přeji všem šťastné vykročení v září do slavkovské školy a mnoho úspěchů jak v učení, tak v dalších aktivitách ve volném čase. Ale ještě před tím krásné prázdniny, bohaté na slunné zážitky u vody, na táborech, v přírodě i u babiček a dědečků.