S Podzimníčkem za stromovou štafetou

Ve středu 23.10. proběhl na naší škole projektový den " S Podzimníčkem za stromovou štafetou", kdy nás navštívili všichni žáci 6. ročníku ZŠ Slavkov se svým třídním učitelem.  Úkolem současných žáků 6.ročníku, kteří navštěvovali naší školu, bylo předání svého stromu  prvňáčkům. 

 

Pro žáky 1., 2. a 3. ročníku si na první hodinu připravila prezentaci na interaktivní tabuli a činnosti paní učitelka Zuzana Remešová. Pro žáky 4., 5. a 6. ročníku si aktivity připravila paní učitelka Kateřina Janků. Po svačině se první skupina vydala připravit šipkovanou a starší žáci mezitím upravili novou výsadbu rododendronů před školou. Po práci se 2. skupina vydala na cestu plnou úkolů, kde museli žáci projevit své znalosti o přírodě. Na závěr předali bývalí páťáci svůj strom novým prvňáčkům a přidali svůj keramický portrét mezi bývalé žáky školy. Nechybělo ani sportování na hřišti za školou.

Děkuji paní učitelce Z. Remešové a K. Janků za přípravu projektu a všem ostatním pedagogům za skvělou spolupráci.