Sázení tújí na školní zahradě

Ve středu 2.11.2011 od 10.hod. proběhne v ZŠ pokračování projektu „Den stromů“. Za pomocí pracovníků obecního úřadu, žáků a učitelů školy proběhne na školní zahradě sázení 4Oks tújí, které v rámci sponzorství věnovala firma Pasič. Velice děkujeme manželům Pasičovým za tento nádherný sponzorský dar, který nám zkrášlí prostředí školní zahrady. Zveme rodiče, babičky, dědečky…, kteří se mají chuť zapojit do naší akce a pomůžou nám při sázení a podpoří tuto smysluplnou ekologickou akci. Pokud máte možnost přeneste dětem zahradnické nářadí (konev, hrábě). Srdečně zve celý kolektiv ZŠ