ŠD získala 2.místo v soutěži, gratulujeme!!!

Ve čtvrtek 27.4. byl v OD Breda Weinstein zahájen 1. ročník veletrhu ŠANCE NA ZMĚNU. V 11.hod. zde proběhlo vyhodnocení a předání ceny výtvarné soutěže ,, Velikonoční tvoření" s Opavským deníkem, do kterého se zapojil kroužek ŠD Dovedné ruce. Naše škola získala za vytvořeného zajíčka ze skartovaného papíru krásné 2. místo. Děti si tento slavnostní den velice užily a převzaly poukázku v hodnotě 2000 Kč. Touto cestou velice děkujeme Vám všem, kteří jste našemu zajíčkovi dali hlas. Velmi děkuji paní vychovatelce Ivaně Schwanové za účast v této soutěži, doprovod a vzornou péči o naše žáky v Opavě.