Sdělení

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu Přírodní zahrady. Naše škola chtěla této dotace využít, protože tímto způsobem bychom částečně zrekonstruovali zahradu mateřské školy a zřídili tak část environmentální venkovní učebny s výukově naučnými prvky a novou výsadbou zeleně za podpory veřejnosti. Výše dotace je 100 – 500 tis Kč, maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů. Žádosti o tuto dotaci je možné podávat od 3. 2. 2020 do konce března, ale rychlejší vyhrává. 

Pro tyto účely máme již vypracovaný projekt a vybrány výukové prvky, které by splňovaly požadavky tohoto projektu. Celková výše našeho projektu by byla 400 tis. Kč, z čehož bychom mohli získat 340 tis. Kč, za předpokladu, že bychom museli částku 60 tis. Kč dodat ze svého, což by škola mohla čerpat z rezervního fondu a nebyl by vůbec zatížen rozpočet obce. 

Protože projekt musí být nejprve profinancován a čerpání rezervního fondu musí být schváleno zřizovatelem, bylo tedy zapotřebí souhlasu zastupitelstva. Při pondělním jednání 9.12.2019 nám však hvězdy nebyly nakloněny, ruku pro podporu projektu zvedlo sedm zastupitelů z třinácti přítomných, chyběl tedy jeden hlas. Bylo nám sděleno, že rezervní fond máme šetřit.

Slova zastupitelů jsme si vzali k srdci, ale nechtěli jsme se vzdát myšlenky dotačního titulu, protože se naskytl první nabízený projekt, u kterého jsme splňovali veškeré dané podmínky, a další dotační tituly již nemusí vůbec být. Hledali jsme tedy cestu, jak získat vlastní zdroje bez jakéhokoliv zatížení obce i příspěvkové organizace. Prostřednictvím pěti DÁRCŮ, kteří mají firmy v naší obci i mimo ni, se nám tyto prostředky podařily zajistit. Přestože jsme nepotřebovali žádné finanční prostředky po obci, byl nutný souhlas zřizovatele. Na pracovním jednání rady s členy zastupitelstva dne 20.1.2020 byl projekt s financováním od dárců  podpořen čtyřmi přítomnými členy rady obce a svým souhlasem je podpořili pouze 3 z dalších celkem osmi přítomných zastupitelů. Opět nám chyběl jeden hlas k tomu, abychom tento projekt mohli realizovat. 

Je nám to nesmírně líto, ale rozhodnutí zastupitelů musíme respektovat. Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat zastupitelům, kteří nás podpořili a především zástupcům jednotlivých firem OPall – AGRI, Optys, Tuma, Uniron, Hana Musilová za přislíbenou finanční podporu tohoto projektu. Jejich podpory si nesmírně vážíme a děkujeme, že jsou. 

                                                                              Lenka Smetanová, řed. školy