Setkání s bývalými zaměstnanci 2019

Ve středu 11.12. v naší škole proběhlo setkání s bývalými zaměstnanci školy. Naši vzácní hosté měli radost i z přítomnosti pana starosty, který přišel naše hosty pozdravit a slůvkem potěšit. Hosté si prohlédli školu, zaposlouchali se do básní a písní v podání našich žáků, měli možnost obdivovat hudební přednes na flétnu v podání Patricie Kuzníkové a obdivuhodnou hrou na violoncello všechny potěšila Terezka Košárková. Nechybělo ani popovídání u malého pohoštění. Byli jsme velice rádi a potěšeni, že nás milí hosté svou návštěvou poctili. Všichni žáci školy velice děkuji za sladkou pozornost.