Školní kolo v recitační soutěži

Dne 16.2.2015 proběhlo v naší škole školní kolo v recitační soutěži, kterého se zúčastnily všechny děti až na  pár  jedinců, kteří  museli zůstat doma a užívat medicínu proti chřipce. Každé z dětí si  většinou samo vybralo svou báseň a za dohledu své paní učitelky v hodinách čtení se naučilo správnému přednesu, intonaci a dokonce i někdy „choreografii“ při přednesu. Děti své role braly velmi vážně a soutěžily mezi sebou o první místa.  Věděly totiž, že ti nejlepší postoupí do okrskového kola do Opavy, které se koná 20.2.2015. 

A proto , Aleškovi Harazínovi, Terezce Šenkové, Kristýnce Košárkové, Andree Polákové, Vojtovi Šenkovi a Simoně Harazínové držme všechny palečky, ať se své básnické role v Opavě zhostí co nejlépe. Děkuji paní učitelce Podolové za přípravu a průběh školního kola.