Školní výlet do Velkých Heraltic

Tento týden jsme v MŠ zakončili výletem do Velkých Heraltic. Žáci z dětského domova měli pro děti z mateřských škol připraveny různé atrakce jako např. házení míčkem do šaška, poznávání zdravých a nezdravých potravin, hledání brouků v přírodě dle obrázků, za které děti dostaly sladkou odměnu. Přijeli také psovodi se svými psy a předvedli dětem jejich poslušnost. Děti se povozily ve čtyřkolkách a představení dvou klaunů nám vesele ukončilo krásné slunečné dopoledne. Jen neradi jsme museli spěchat na autobus a uhánět zpět do naší mateřské školy.