Školní výlet mateřské školy

V pátek 7.6. jely děti na školní výlet na zámek do Velkých Heraltic. Při vstupu do zámecké zahrady nás přivítal velký maskot „PSA“, který nám dal plánek různých stanovišť se soutěžemi. Děti jezdily s trakařem mezi překážkami, skákaly v pytlích k určité metě, kde je kontrolovali „ČERTI“. Prohlédly si telátko a selátko v ohradě. „MOTÝLEK ŽLUŤÁSEK“ nás dovedl k „VODNÍKOVI“, kde děti házely kroužky na tyče. Z nádvoří hradu vedla cesta k třídění odpadů a ve sklípku děti hledaly ukryté „JEŽKY“. Z vysoké věže děti pozorovala „BÍLÁ PANÍ“,  za kterou se vydaly po krkolomných a úzkých schodech. U ní si děti mohly klikou zazvonit na hradní zvon, společně si zazpívaly a prošly se po ochoze kolem věže a prohlédly si z výšky okolí zámku. Další zastávkou bylo házení hadrovým míčkem na zajíčka a kravičky. V zámeckém parku se děti projely na koni a poníkovi. Na každém stanovišti byly děti oceněny sladkostí nebo dárkem. Přestože se nám výlet pro poruchu autobusu nepatrně zpozdil, výlet se dětem i paní učitelkám velmi líbil a počasí nám přálo.