Školní výlet měl úspěch

Rok s rokem se sešel a opět nás čekal závěrečný výlet ke konci školního roku, na který jsme se všichni moc těšili. Ráno nás vítalo sluníčko se slibem krásného dne. Učitelé spolu s žáky nastoupili do autobusu a rozjeli jsme se za zvířátky do ZOO v Olomouci a Lanového centra Proud Olomouc. Cesta rychle uběhla. Procházeli jsme se cestičkami po ZOO a obdivovali známá i exotická zvířata. V průběhu procházky se děti posilnily svačinkami, které jim připravily maminky. V ZOO se všem líbilo a návštěvu děti ukončily nákupem suvenýrů.

 

 

 

Plni zážitků ze ZOO jsme se vydali vstříc novému dobrodružství. Přejeli jsme do krásného lanového centra, kde nás čekala skupina profi-instruktorů. Při pohledu do výšek, kde jsme se měli ocitnout, některé přepadl strach. Ale po odborné instruktáži strach pominul a všichni se odvážně pustili do zdolávání výšek, zavěšeni na bezpečnostních lanech. Všechny děti byly úžasné, nebojácné a šťastné, že „strach“ překonaly a zvítězily nad ním. Návrat domů utekl ještě rychleji a za zpěvu všech dětí, jsme v pořádku všichni dorazili domů.