Školní výlet MŠ 2018

V pondělí 18.6. 2018 jsme jeli autobusem do lesa do Pilného mlýna.Tam nás očekával starosta Litultovic, který měl pro děti připravenou přednášku „O lesní školce“. Děti také skládaly ve skupinkách puzzle s lesními zvířátky. Na závěr opékaly špekáčky a jedly svoje dobroty z domova. Potom jsme  zavítali do Choltic k „větrnému mlýnu“, který jsme si prohlédli i uvnitř a dozvěděli jsme se něco i o jeho historii. Prohlídku mlýna jsme ukončili zpěvem za doprovodu harmoniky, na kterou hrál majitel mlýna pan Romfeld, který nás po celou dobu doprovázel a my mu srdečně děkujeme. Výlet se všem dětem líbil a do MŠ jsme se vrátili plní dojmů a zážitků.