Školní výlet MŠ

Děti z MŠ navštívily ZOO v Ostravě. I přes nepřízeň počasí se dětem výlet velmi líbil. Prohlédly si různá cizokrajná zvířata, projely se na „žirafovém vláčku“. Velice děkuji paní učitelkám, které se o děti vzorně staraly a výlet pro ně zrealizovaly.

Lenka Smetanová