Skřivánek - finále 2018

Dne 4. 5. proběhlo další kolo Opavského skřivánka. Naši školu reprezentovaly Kristýna a Dorotka Košárkovy. Tentokrát byla konkurence veliká, ale holky se snažily a podařilo se jim vyzpívat nádherná 3. místa. Oběma moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Velké poděkování patří také paní Košárkové, která děvčata skvěle připravila a na soutěž doprovodila, děkujeme. 

Skřivánek finále 2018