Sluníčka v ZŠ

Velké děti, „Sluníčka“, navštívily 10. 3. 2017 1. třídu v ZŠ. Děti si prohlédly třídu, obrázky a výtvory kamarádů a představily se paní učitelce Z. Remešové. Žáci 1. třídy předvedli, jak umějí číst za Slabikáře a společně si všichni pěkně popovídali. Děti z MŠ se nenechaly zahanbit a zarecitovaly jarní básničku, která se všem velmi líbila. Dětem se ve škole líbilo a již se těší , kdy nastoupí do 1. třídy.