Soutěž Hello games v Planetáriu

V úterý 12.6. jsme se vydali  na soutěž smíšených družstev Hello games do Planetária v Ostravě, kterou pořádala jazyková škola Hello. Soutěže se zúčastnilo 20 škol ve složení šestičlenného družstva. Za každou třídu byli vybráni žáci, kteří soutěžili v již dané disciplíně během školního roku. Po slavnostním zahájení a představení poroty začalo samotné soutěžní klání. Za druhou třídu soutěžila Barunka Kristiánová ve hře na flétnu. Za třetí ročník změřili své znalosti ve zdravovědě Dorotka Košárková a Ríša Schindler. Matematickou disciplínu si vyzkoušely čtvrťačky Justýnka Volkmerová a Klárka Čechová.

Kristýnka Košárková soutěžila za pátou třídu v anglickém jazyce. Na závěr si děti týmově zasportovaly a zdarma se zúčastnily promítání filmu v kinosále. Po vyhlášení vítězů všechny děti získaly účastnické listy i sladké odměny. Také jsme využili volného vstupu a prohlédli jsme si prostory a expozice Planetária. Děti si vše užily a z celého dne si odnesly spoustu zážitků. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy. Také poděkování patří panu řidiči Petrovi Tomáškovi za bezpečný odvoz tam i zpět a hasičům za zapůjčení auta. Velice také děkuji paní vychovatelce Janě Šustrové, která děti po celou dobu doprovázela a vzorně se o ně starala a povzbuzovala.