Sportovní den s dětmi z Litultovic

V pátek 6. 9. 2019 nás navštívily děti ze ZŠ Litultovice v rámci sportovního dne, který se uskutečnil na hřišti za školou.  Program byl velmi pestrý, děti si vyzkoušely své síly na různých sportovních stanovištích. Velkou radost nám udělaly děti prvních tříd, které přestože jsou ve škole teprve chvíli, se s úkoly vypořádaly náramně dobře. 

Zdolávaly překážkovou dráhu a horolezeckou stěnu, vyzkoušely si hod na cíl, přeskoky přes švihadlo, skoky z místa, manipulaci s míčem a obručí a malovaly křídou zážitky z prázdnin. Děti se měly možnost seznámit s kamarády ze sousední vesnice a navázat tak bližší vztahy. Programem byly nadšeny nejen děti, ale i pedagogové, kteří se do něj také zapojili a za to jim patří velký dík. Sportovní klání skončilo úspěšně, odměna čekala na všechny zúčastněné.Těšíme se na další setkání.