Sportovní den se ZŠ Litultovice 2017

V pátek 8. 9. 2017 nás v dopoledních hodinách navštívili žáci a paní učitelky ze ZŠ Litultovice. Jako již tradičně nás čekal sportovní den. Plnili jsme disciplíny, v kterých si děti mohly porovnávat a prověřit svou ohebnost, sílu, rychlost a soustředění, za což byly oceněny diplomem a medailí se sladkou odměnou. Počasí bylo pro tento den ideální a tak jsme si mohli sportování užívat plnými doušky. Věříme, že děti poznaly nové kamarády a opět utužily společná přátelství. Děkuji všem zaměstnancům školy za skvělou spolupráci, paní vychovatelkám za výrobu krásných medailí, paní vychovatelce Janě Šustrové a paní učitelce Kateřině Janků za organizaci a přípravu celé akce.