Sportovní den v ZŠ Litultovice

Ve čtvrtek  4. 9. 2014 jsme navštívili ZŠ Litultovice. Počasí nám přálo, tak jsme se vydali pěšky za kamarády do spřátelené školy a navázali bližší vztahy. Nejdříve jsme se seznámili  s kamarády ve třídách, prohlédli si opravenou školu a poté jsme se vypravili na sportovní zápolení do haly. Program nesl název „Naše zahrada“ a byl velice pestrý.  Děti si vyzkoušely své síly v zajímavých disciplínách a na různých stanovištích, převážely v kolečkách cihly a stavěly domeček, sbíraly květiny z kvetoucí zahrádky, chodily tmou v zahradě, sbíraly ovoce a zeleninu.  Nechyběla ani zvířátka, kdy nejoblíbenější disciplínou byl slalom na koni. Děti se s úkoly vypořádaly náramně dobře a odměna čekala na všechny zúčastněné. Těšíme se na další setkání.