Sportovní den s žáky ze ZŠ Litultovice

 Ve čtvrtek 5. 9. 2013 proběhl na hřišti za školou sportovní den s dětmi ze ZŠ Litultovice.

Program byl motivován životem indiánů, který má svá pevná pravidla a je založený na spolupráci, respektu vůči druhým a ochotě si vzájemně pomáhat. Děti si vyzkoušely své síly na stanovištích, kde měly možnost lovit bizony a divoké mustangy, přecházely na chůdách, lovily zvěř, zdolávaly překážky na průlezkách, zkusily si hru lakros, hod oštěpem a lovily rybičky. Velkou radost nám udělaly děti prvních tříd, kteří přestože jsou ve škole teprve chvíli, se s úkoly vypořádaly náramně dobře. Nechyběl ani indiánský pokřik. Děti se měly možnost seznámit s kamarády z blízké vesnice a navázat tak bližší vztahy. S programu byly nadšeny nejen děti, ale i pedagogové, kteří se do programu zapojili. Indiánské dopoledne skončilo úspěšně a odměna čekala na všechny zúčastněné.

Děkuji paní vychovatelkám Janě Šustrové a Ivaně Schwanové za celkovou organizace sportovního dopoledne a všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli při realizaci jednotlivých aktivit.