Sportovní dopoledne s Ferdou Mravencem

V úterý 6.9. 2011 proběhl na hřišti za školou sportovní den s dětmi ze ZŠ Litultovice. Program byl velmi pestrý, děti si vyzkoušely své síly na různých sportovních stanovištích. Velkou radost nám udělaly děti prvních tříd, které přestože jsou ve škole teprve chvíli, se s úkoly vypořádaly náramně dobře. Zdolávaly horolezeckou stěnu, vyzkoušely si hod na cíl, přeskoky přes švihadlo, skoky z místa, manipulaci s míčem a v neposlední řadě překážkovou a slalomovou dráhu. Celou dobu na děti dohlížel kamarád Ferda Mravenec, který také hlídal olympijský oheň. Děti se měly možnost seznámit s kamarády z blízké vesnice a navázat tak bližší vztahy. Programem byly nadšeny nejen děti, ale i pedagogové, kteří se do něj také zapojili. Sportovní klání skončilo úspěšně, odměna čekala na všechny zúčastněné. Těšíme se na další setkání!!!