Sportovní dopoledne v Litultovicích

Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů nevyužíváme prostory naší tělocvičny. Hodiny tělesné výchovy realizujeme v prostorách mateřské školy a máme domluveny tři návštěvy v hale v Litultovicích. První sportovní dopoledne v litultovické hale  jsme již uskutečnili 14.2.. Využili jsme prostoru a mohli se tak zapojit do sportovní soutěže Hejtmanův pohár. Žáci absolvovali přesně proměřenou překážkovou dráhu s určenými cviky. Byli jsme rozděleni, takže ti, co zrovna nesoutěžili, hráli míčové hry nebo zdokonalovali svou obratnost s různým náčiním. Všichni jsme si sportování v hale užili. Děkuji paní učitelkám K. Janků a M. Pécsiové za přípravu sportovní soutěže. 

Upozornění