Sportovní dopoledne ve víceúčelové hale a návštěva ZŠ Litultovice

V rámci přátelské spolupráce mezi školami Dolní Životice a Litultovice se v pátek 10. 5. 2013 uskutečnilo sportovní dopoledne ve víceúčelové hale v Litultovicích. Předcházela návštěva ZŠ Litultovice a poté si žáci vyzkoušeli svou zručnost a obratnost v těchto sportovních disciplínách: přejdi řeku – přecházení laviček, podlézání žíněnek, udělej si zásoby – přenášení míče, stopař – pohyb na dvou papírech, cesta džunglí – přelézání okna z rukou, tunel – prolézání živého tunelu, přenášení mláďat – přenášení předmětu, zhoupnutí na liáně – žebřiny a lano, střípky z džungle – skládání obrázku a malíř džungle – malování obrázků. Obě školy získaly diplom geparda Puntíka a sladkou odměnu. Děti byly nadšené a mnohé navázaly nová kamarádství. Děkujeme ZŠ v Litultovicích za příjemně strávené dopoledne a pestrý program.