Spoznávej vedu v ZŠ

Dne 4.4.2018 k nám do školy zavítala návštěva až z dalekých Levic ze Slovenska, manželé Mária a Viliam Fekecovci, kteří nám přivezli putovní výstavu chemických a fyzikálních pokusů občanského sdružení Spoznávej vedu. Jednoduchými pokusy dětem dokázali, že i ty nejtěžší fyzikální poučky mají jednoduchá řešení. Na jednoduchých experimentech vycházejících z běžné praxe poukázali na skutečnost, že  mnohé činnosti, které vykonáváme, jsou často založeny  na jednoduchých fyzikálních principech. 

 

Žáci byli během jedné vyučovací hodiny vtaženi do kouzel a čar. Celá hodina probíhala interaktivní formou mezi žáky a účinkujícími. Při praktických ukázkách, které si žáci mohli vyzkoušet, poznávali zákonitosti fyziky a chemie v praxi, naučili se vyrobit hudební nástroj ze slámky na pití nebo z trubice a míče, propíchnout balón bez toho, aby praskl, či sledovat jak skáčou míče různé velikosti. Pokusů bylo velmi mnoho. Nejzajímavější však bylo pro všechny vytvoření plamene na ruce. Děti si odnášely skvělý zážitek, zúročily své vědomosti z prvouky a přírodovědy, a hlavně poznaly, že se v budoucnu hodin fyziky a chemie nemusí obávat.