Srdečné poděkování

Dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkovala Vám všem, kteří jste nám zachovali přízeň, přišli jste se podívat na náš program 1. adventní neděle v amfiteátru za školou a navštívili jste naši školu, kterou všichni zaměstnanci školy oblékli do svátečního kabátu, za což jim patří velký dík.  Děkuji paní učitelkám v ZŠ i MŠ za nácvik programu a vše, co pro tento slavnostní den udělaly a vykonaly i nad rámec svých pracovních povinností. Srdečné děkuji.

 

 

Děkuji paní Vystrkové za veškeré doprovody, které je ochotna a schopna skvěle zvládnout, zaměstnancům obce, kteří přiložili ruku k dílu, když bylo potřeba, panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi za veškerou pomoc, doprovod a podporu a také Vám všem, kteří jste  nám zajistili dobroty na sváteční stůl. Poděkování patří také firmě Optys, která se nám opět postarala o školní kalendáře, firmě Pasič, která nám dodala vánoční hvězdy k prodeji a panu Vojtovi Vlčkovi, který nám daroval nádherný vánoční strom, který krášlí schodiště naší školy. Nesmírně si vážíme Vaší přízně, každé pomocné ruky, přívětivého slova, které nás jistě motivuje k dalším aktivitám a výkonům. Vám všem srdečně děkuji.  Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice Lenka Smetanová, řed. školy