Srdečné pozvání na loučení s pátým ročníkem

Vážené maminky, babičky, tatínkové a dědečkové, vzácní hosté, srdečně Vás zveme v úterý dne 25. 6. v 16.30 hod.  ve třídě 5. ročníku v ZŠ na slavnostní rozloučení s žáky pátého ročníku se ZŠ Dolní Životice. Žáci si pro Vás připravili malé představení a na závěr se slavnostně podepíšou do obecní kroniky. Tato slavnostní událost se uskuteční za přítomnosti pana starosty J. Vaňka a vzácných hostů. Těšíme se na Vaši návštěvu.