Štafetový pohár v Opavě

Dne 19.4. se vybraní žáci zúčastnili soutěže Štafetový pohár 2018 v Opavě na Tyršově stadionu. V první štafetě běželi mladší žáci a starší žáci zvlášť. Každý běžel úsek 100 m. Druhá štafeta byla smíšená a rozdělena na skupinu A a B. V této štafetě si každý zaběhl úsek 200 m. Ve volné chvíli si mohli žáci vyzkoušet hod medicinbalem a změřit své síly s ostatními závodníky. 

Tohoto závodu jsme se zúčastnili poprvé a sbírali jsme cenné zkušenosti na příští ročník. Podařilo se nám z 16 družstev obsadit 14. místo a dětem určitě patří pochvala za reprezentaci školy.  Děti si venku užily nejen soutěžního dne, ale také krásného počasí a dopřály si pak ve městě i něco dobrého. Poděkování patří paní Monice Šnajdrové, která děti na soutěž doprovodila a po celou dobu se o ně starala.