Starověké Řecko v ZŠ

V pátek 16. 6. 2017 se konalo v naší škole projektové odpoledne s názvem Starověké Řecko. Děti se ve škole sešly v 16.00 hodin v příhodném oděvu a měly s sebou věci na spaní. Nejprve je paní vychovatelka Jana Šustrová prostřednictvím prezentace seznámila s tímto obdobím a mohlo následovat pasování předškoláčků do řad Čápat. Protože v době pasování nám zrovna počasí nepřálo, tak to byl možná důvod malé účasti našich nejmenších kamarádů. Ve škole nám však optimismus nechyběl a zcela jistě nám pomohl ke sluníčku. Proto jste mohli být svědky průvodu některými ulicemi v obci a vidět nás ve vší kráse. 

Nápaditost a kreativnost jistě nechyběla, protože všichni byli velmi pěkní. Po příjemné procházce se děti těšily na veškeré aktivity, které si pro ně paní učitelky připravily. Po celou dobu děti mlsaly dobrotky, které pro ně maminky a babičky připravily. Zábavný večer s kytarou u ohně a opékání mělo u všech velký úspěch. Protože jsme se dobře bavili, ulehání ke spánku nebylo tak snadné a ranní vstávání tak jednoduché. Lákavé snídani však nikdo neodolal. Velké poděkování patří všem maminkám, babičkám, které dětem dobrotky připravily. Velice děkujeme manželům Macolovým, kteří nám darovali množství pečiva ke špekáčkům a sladkých dobrůtek ke snídani. Srdečně děkujeme Klubu rodičů, který nám daroval finanční částku na nákup mnoha dobrot. Špekáčky a další pamlsky nám ještě zbyly, tak se těšíme, že v rámci školní družiny je ještě využijeme. To největší poděkování patří všem zaměstnancům školy. Děkuji M. Pavlíčkové a p. M. Šnajdrové za přípravu pitného režimu a potravin pro děti. Děkuji všem paní učitelkám a vychovatelkám, že pro děti vše skvěle připravily a po celou dobu se jim věnovaly.