Strom naší rodiny

I naše škola přijala výzvu pana starosty „Strom naší rodiny“ a v sobotu 12.4. se také zúčastnila výsadby stromu. Sraz všech účastníků byl v 8.30 v areálu u zámku. Všichni dostali odborný výklad, jakým způsobem stromy sadit i s odbornou ukázkou právě na jírovci školy. Za školu strom pomáhali sadit rodiče i děti. Velký dík patří tatínkům, kteří svou silou udělali mnoho práce a strom 3 m vysoký a tíze 60 kg vysadili. Všem přítomným velice děkujeme za skvělou spolupráci.