Stromová štafeta listopad 2014

Každý živý organismus, i stromy, jsou obdařeny krásnou silnou energií, a také mají svůj obal, který se nazývá aura. 

Touto větou a celkovém  povídání  si o mysterii stromů, stylem naučným, zábavným i sportovním jsme zahájili den s názvem „Stromová štafeta“.  Den, který se stal v naší škole již tradicí. Dne 13. 11. 2014 nás tedy opět navštívili bývalí žáci 5. ročníku, nyní žáci ZŠ Slavkov, aby symbolicky předali SVŮJ STROM dalším ochráncům, novým prvňáčkům naší školy. 

 

Děti ve škole byly rozděleny do dvou skupin, na mladší a starší žáky. Vedoucí skupiny mladších dětí, tedy 1. – 3. ročníku byla p. učitelka Kleinová a skupiny starších žáků byla p. učitelka Podolová.  Pro obě skupiny byl připraven naučný program na interaktivních tabulích o třech blocích, odpovídající vědomostem dětí.  Na závěr dopoledního programu „malé“ děti namalovaly jeden strom symbolizující život a zkázu. Výkresy se dětem opravdu povedly. Starší žáci po získání nových poznatků složili vědomostní test.

Poté se celá škola odebrala ke slavnostnímu předání „Stromové štafety“. Zde žáci 6. ročníku za slavnostní řeči předali prvňákům ochranu nad stromem.  Předali jim sílu ze stromu, která je povede celým školním rokem.

Na závěr jsme si vyšlápli do okolí obce a po cestě plnili úkoly týkající se znalostí lesa, zvířátek, stromů, bylin. Děkuji paní učitelce Podolové za přípravu velmi pěkného projektového dne. Dne, který byl nejen prosluněný sluníčkem na obloze, ale žáky obohatil o mnohé nové a zajímavé.