Stromová štafeta v babím létě

19. října na naší škole proběhl již několikátý ročník Stromové štafety. Společně se všemi dětmi a jejich učiteli jsme oslavili Den stromů. Již brzy ráno přispěchali do školy žáci šestého ročníku, kteří již chodí do školy ve Slavkově a už se těšili, jak si den ve škole v Dolních Životicích užijí.  Během dopoledního programu  čekala děti spousta pracovních listů, puzzlí, výukových programů a tvořivých činností s námětem stromů. Jelikož s žáky šestého ročníku přišly i poslední dozvuky babího léta, využili jsme krásného počasí k činnostem na školní zahradě. Uvítali jsme pomoc silných paží starších kluků, kteří pomohli s rytím záhonů i s ostatními pracemi na pozemku. Vyvrcholením celého dopoledne bylo předání ovocného stromu ringle žáky šestého ročníku našim malým prvňáčkům, kteří slavnostně slíbili, že se o svůj nový strom, budou vzorně starat. Závěrem školního projektu bylo umístění keramických portrétů šesťáků na pamětní zeď chodby v budově školy. Žáci šestého ročníku také dostali na památku flash disky, které byly plné fotografií z průběhu jejich působení na naší škole. Všichni žáci i učitelé si tento prosluněný den báječně užili.