Stromová štafeta

V úterý 18.10. 2012 nás navštívila 6. A třída ze Slavkova. Důvodem návštěvy bývalých páťáků bylo symbolické předání třídního ovocného stromu novým prvňáčkům. Projektový den jsme zahájili sportováním v sokolovně. Pak jsme se přesunuli do školy, kde jsme se prostřednictvím videonahrávky seznámili s postupem sázení stromů a s následnou péčí o ně.

 

Plnili jsme úkoly na interaktivní tabuli a ve skupinách děti skládaly puzzle a odpovídaly na otázky. Výherci vždy dostali alespoň malou sladkou odměnu. Bohužel nám však nepřálo počasí, a tak jsme hlavní závěrečný bod dne přesunuli do třídy, kde došlo k slavnostnímu předání stromu a ke slibu prvňáčků, že budou o strom řádně pečovat. Bývalí páťáci ještě vyzdobili vstup do školy svým keramickým portrétem. Velice děkuji paní učitelce Mgr. Kateřině Janků, která veškeré aktivity pro 6.A pečlivě naplánovala, připravila a zrealizovala. Děkuji také paní učitelce Mgr. Zuzaně Remešové, která měla připravenou pěknou a poutavou prezentaci na interaktivní tabuli pro mladší žáky školy.