Svátek planety - Den Země v ZŠ

V sluneční soustavě je jediná planeta, která umožňuje život, a tou je naše planeta Země. Snahou lidí by mělo být tuto schopnost naší Země udržovat a pečovat o ni. Vždyť nám patří, je naším domovem. 

Vede chování každého z nás k jejich hospodárnému využívání? Jak neplýtváme zbytečně pitnou vodou? Zajistíme, abychom znečistěnou vodu vyčistili? Co s naším odpadem? Vyrábíme tak, abychom zbytečně nezhoršovali kvalitu ovzduší? Je poměr vykácených lesů úměrný jejich vysazování? Chráníme vše živé? Co z těchto uvedených příkladů mohu ovlivnit já?

Na tyto a i jiné otázky jsme spolu s našimi žáky hledali odpovědi v den, který je svátkem pro celou planetu, vedený pod názvem – DEN ZEMĚ.  Pro děti byl nachystán program v podobě nejprve dvouhodinového povídání si o přírodě, sledování přírodopisných dokumentů a připomenutí si, že každý z nás by měl udržovat a pečovat o životní prostředí, o svůj domov. Děti se aktivně zapojily do diskuze o znečišťování ve své obci a bylo s podivem, že vnímají pozitivně, ale i některé projevy negativního chování svých sousedů, které kritizovaly. 

Po „teorii“ jsme se celá škola vydala na exkurzi do místního zahradnictví PASIČ. Tímto krásným, barevným královstvím plné zeleně, nás provedl majitel, pan Pasič. Dostali jsme se do prostorů, které jsou pro návštěvníka „tabu“. Zjistili jsme, že bez techniky řízené počítačem by byla práce na tak velkém prostoru velmi namáhavá až nemožná. Celá prohlídka byla velmi zajímavá a poučná. Na závěr každé z dětí bylo obdarováno hrnkovou květinou, kterou si odnášelo domů.

Závěrem celého výukového dne bylo zastavení v místní farmě u Lihovaru, kde byla zajímavá zvířata, která svým původem byla i exotická. Pštros bílý a hnědý, leguán, „indiánská“ slepice snášející zelené vejce bez cholesterolu, domácí ovečky, pávi. Zážitkem pro děti bylo krmení pštrosů. Celý den byl umocněn krásným, sluníčkovým počasím. Děkuji paní učitelce Zdeňce Podolové za přípravu a realizace celého projektového dne.