T-mobile olympijský běh 2019

Dne 19.6. jsme se již tradičně zapojili do sportovní soutěže T-mobile olympijský běh. Starší ročníky už ví, že je čeká trasa dlouhá 1 km. Pro naše prvňáčky to byla nová zkušenost. Většina žáků dala do běhu všechny své síly. Každý byl obdarován symbolickou medailí, diplomem, sladkostí a malou drobností. Ti nejlepší získali ještě malé dárečky a keramické medaile, za které děkujeme žákům, kteří navštěvují keramický kroužek a paní ředitelce, která jim pomohla. Poděkování si zaslouží také všechny paní učitelky, které pomáhaly s organizací této akce. Ten největší dík patří paní učitelce K. Janků, která nás do soutěže přihlásila, vše organizačně zajistila a skvěle zorganizovala.