Testování 5. ročníku ČŠI

V termínu od 9. do 26. května 2017  provedla Česká školní inspekce elektronické ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kde sledovala míru dosažení vybraných očekávaných výstupů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapojeno bylo 3 697 základních škol a víceletých gymnázií, v nichž žáci 5. nebo 9. ročníku řešili trojici testů. Naší škole byly určeny dva testy z trojice základních předmětů Český jazyk a Cizí jazyk a jeden ze tří doplňkových testů pro žáky 5. ročníku Člověk a svět práce- pracovní činnosti. Testy naši žáci doplnili krátkými dotazníky určené žákům a učitelům, jejichž odpovědi pomohou zasadit výsledky testování do širšího kontextu. Výsledky testů obdrželi žáci ihned a byly vynikající. Anglický jazyk žáci splnili v rozmezí 80–90%, Člověk a svět práce 90%,,Česká jazyk 70–90%. Žáci k testům přistupovali zodpovědně, poctivě a velmi se snažili podat co nejlepší výkon. Už se těšili na druhý den, jaké otázky je budou čekat.Testováni byli žáci Stela Stonišová, Andrea Poláková, Matěj Varyš, Matyáš Volkmer a Ondřej Dobrocký. Ostatní žáci byli omluveni. Získané informace budou nejen důležitou zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce (objektivní informace o míře získaných vědomostí a dovedností), ale také pro školy (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání). Všem žákům děkujeme a oceňujeme jejich výkon. Poděkování patří také pedagogům, kteří se podíleli na přípravě nebo při samotném testování jako dohled. Především děkuji paní učitelce Žanetě Indrákové, která s žáky provedla i zkušební testování a vše jim s pečlivostí a trpělivostí vysvětlila.