Tonda Obal na cestách

Ve čtvrtek 29.6. jsme ve školo po nějaké delší době přivítali lektora z EKO-KOMU se vzdělávacím programem Tonda Obal na cestách, který byl zaměřen na zvýšení povědomí našich žáků o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Společnost EKO-KOM si pro děti připravila zajímavé aktivity, které nenásilnou formou dětem přiblížily, proč je nutné třídit naše odpadky, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Díky této pojízdné výstavě se měly děti možnost podívat i na vzorky recyklovaných materiálů. Velice děkujeme společnosti EKO-KOM za velmi pěkný vzdělávací program.