Třídní schůzky 14.4.2011

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky v 16.30 hodin, které budou obohacené besedou s paní PhDr. Říčnou z PPP Opava. Beseda bude zaměřena na téma Školní úspěšnost dětí ( psychická zátěž, systém učení, poruchy učení, jak zvládat hyperaktivní děti atd.) Budete mít možnost se ptát ústně nebo formou anonymních písemných dotazů. Po této besedě budou následovat konzultace s třídními učitelkami o prospěchu a chování dětí ve III. čtvrtletí. Srdečně zveme i rodiče předškolních dětí z MŠ. Těšíme se na Vaši návštěvu a hojnou účast na besedě.